avatar

Rel

Link, ktorý spája
všetky vaše stránky, weby
a sociálne siete

 

Vytvorte si modernú profilovú stránku bezplatne,
vložte na ňu všetky svoje dôležité odkazy,
a spojte vaše stránky cez jediný krátky odkaz v tvare

rel.sk/@vasnazov

Demo stránka

Ako funguje?